EN  عضویت در خبرنامه

June 16, 2024  |  27 خرداد 1403

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

هواساز با مبدل بازیاب حرارتی

موثرترین تکنولوژی در کاهش مصرف انرژی و هزینه در هواسازها سیستم بازیابی حرارت می‌باشد. یک بازیاب حرارتی که در یک سیستم تهویه مطبوع نصب می‌شود حرارت را از یک جریان هوا به جریان هوای دیگری انتقال می‌دهد. این سیستم یک جریان هوای تازه‌ی پیوسته را با حداقل هزینه انرژی تامین می‌کند. هوای تازه و هوای برگشتی بدون اختلاط در بازیاب حرارتی تبادل حرارت انجام می‌دهند و هوای تازه پس از عبور از بازیاب حرارتی سایر فرآیندها در هواساز را طی می‌کند و از دستگاه خارج می‌شود.

 

 

ویژگی های هواساز با بازیاب حرارتی